PRICE CHANGES - Coming March 2024

BELOW THE PRICE CHANGE FROM 1 MARCH 2024

(TAKE NOTE:  An additional charge of R45 will be added to your invoice monthly with the reference: Maintenance & Service Fees)


GELYS ONDER DIE PRYSAANPASSING VAN 1 MAART 2024

(LET WEL:  Daar sal 'n addisionele heffing van R45 by u faktuur maandeliks bygereken word met die verwysing: Onderhoud & Diensfooie)